Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In de zaak GE Infrastructure Hungary Holding Kft heeft de Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije) aan het HvJ drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van een regeling voor fusies in de Hongaarse wet op de vennootschapsbelasting die voor zuiver interne situaties bepalingen vaststelt die identiek zijn aan die van de Fusierichtlijn voor grensoverschrijdende situaties (Richtlijn 2009/133).

Het gaat over de vraag of deze richtlijn in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan deze richtlijn geen betrekking heeft op binnenlandse omzettingen, maar alleen op internationale en grensoverschrijdende omzettingen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
C-318/22
NLF-nummer
NLF 2022/1441
Aflevering
28 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina