Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is enig aandeelhouder van A (bv). In 2001 is X vanuit Nederland geëmigreerd naar Frankrijk. Aan X is met dagtekening 31 december 2004 een conserverende aanslag IB opgelegd naar aanleiding van deze emigratie. Bij beschikking met dagtekening 3 mei 2011 is de conserverende aanslag kwijtgescholden.

Op 27 mei 2014 heeft X de aandelen in A verkocht aan Y (hierna: de koper). De koopsom van € 574.963 is door de koper voldaan door middel van overname van een schuld van X aan A van € 587.463 met bijbetaling van € 12.500 door X aan de koper.

In geschil is of X in 2014 een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang heeft genoten.

Volgens de Inspecteur is sprake van een onttrekking in 2014 omdat de lening niet zal worden afgelost.

De Inspecteur maakt volgens Hof Den Bosch echter niet aannemelijk dat de lening niet zal worden afgelost. Het Hof acht de hoogte van de schuld van X aan A in 2014 (€ 587.463) en de toename van de schuld in rekening-courant in 2014 (€ 120.716), in verhouding tot het inkomen en vermogen van X, niet zodanig hoog, dat de geleende gelden – al dan niet gedeeltelijk – geacht moeten worden te zijn onttrokken. Verder heeft de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat de overdracht van de aandelen van X aan de koper geen zakelijke grondslag heeft. De vermogenspositie van de koper geeft het Hof geen aanleiding om anders te oordelen.

De Inspecteur maakt ook niet aannemelijk dat sprake is van een onzakelijke lening.

Nu het Hof aan de hand van de normale regels van stelplicht en bewijslast oordeelt dat geen sprake is van een uitdeling, kan X niet worden verweten dat hij niet de vereiste aangifte heeft gedaan. Omkering van de bewijslast komt daarom niet aan de orde.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
22 juni 2022
Rolnummer
21/00831
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:2012
NLF-nummer
NLF 2022/1396
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0011353&artikel=4.6,bwbr0011353&artikel=4.6

Naar de bovenkant van de pagina