Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(16)
  • Jurisprudentie(153)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(17)
  • Recent(27)
  • Soft Law(2)

B AG (Duitsland) heeft in december 2015 aan verschillende klanten houtsnippers geleverd. De houtsnippers zijn uitsluitend bestemd om als verbrandingsmateriaal te worden gebruikt.

B heeft een geschil met de Duitse belastingdienst (Finanzamt) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief op de levering van de houtsnippers. Het Bundesfinanzhof (Duitsland) heeft over deze kwestie aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld. Het HvJ beantwoordt de vragen als volgt.

Artikel 122 Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het begrip ‘brandhout’ in de zin van dit artikel duidt op alle hout dat op basis van zijn objectieve eigenschappen uitsluitend bestemd is om te worden verbrand.

Een lidstaat die op grond van het voornoemde artikel een verlaagd btw-tarief invoert voor leveringen van brandhout, mag de werkingssfeer van dit tarief onder verwijzing naar de GN tot bepaalde categorieën leveringen van brandhout beperken, mits het beginsel van fiscale neutraliteit wordt geëerbiedigd.

Het beginsel van fiscale neutraliteit verzet zich er niet tegen dat de levering van houtsnippers volgens het nationale recht wordt uitgesloten van het verlaagde btw-tarief terwijl de leveringen van andere vormen van brandhout volgens het nationale recht wel aan het verlaagde tarief worden onderworpen, mits houtsnippers vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument niet verwisselbaar zijn met die andere vormen van brandhout, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HvJ
Datum instantie
3 februari 2022
Rolnummer
C‑515/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:73
Auteur(s)
Micha Soltysik
BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
NLF-nummer
NLF 2022/0454
Aflevering
3 maart 2022
Judoreg
NFB4854
celex32006l0112&artikel=122,celex32006l0112&artikel=395,bwbr0002629&artikel=9

X