Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze kennisgeving (Stcrt. 2022, 19252 van 26 juli 2022) is een actualisering van de bekendmaking van 15 maart 2021, 2021-5656 aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • opname van onderdeel 4, betreffende de aanwijsmogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten;
  • aanwijzing van FlatexDEGIRO Bank AG als toegelaten buitenlandse aanbieder van lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten met ingang van 7 mei 2021;
  • opname van onderdeel 5, betreffende de aanwijsmogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • aanwijzing van Quantum Leben AG als toegelaten buitenlandse aanbieder van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met ingang van 3 december 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Belastingtijdvak
21 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juli 2022
Rolnummer
2022-192641
NLF-nummer
NLF 2022/1510
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0011353&artikel=3.126,bwbr0011353&artikel=3.126

Naar de bovenkant van de pagina