Direct naar content gaan

Samenvatting

De activiteiten van X (bv; belanghebbende) bestaan uit het bewerken van aluminium. X heeft op grond van de Wbm teruggaafverzoeken energiebelasting gedaan en verkregen.

Voor zover de teruggaven zijn verleend voor de door een zink-sprayinstallatie en compressor verbruikte elektriciteit in het kader van het zogenoemde ZAS-procedé heeft de Inspecteur een naheffingsaanslag energiebelasting opgelegd van € 26.288.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of X recht heeft op vrijstelling van energiebelasting op grond van artikel 64, lid 3, Wbm. Op grond van dit artikel wordt onder meer vrijstelling verleend ter zake van levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés.

Het Hof heeft geoordeeld dat het procedé waarbij zink wordt ingebracht in het oppervlak van het aluminium onder de vrijstelling valt.

De elektriciteit die wordt gebruikt door de compressoren om perslucht te genereren die nodig is voor het daadwerkelijk aandrijven van de zink-sprayinstallatie is echter niet vrij te stellen van energiebelasting, aldus het Hof.

Tegen dit oordeel heeft X met vier middelen cassatieberoep ingesteld en de staatssecretaris heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad oordeelt echter dat alle door X ingestelde middelen falen. Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard. Dat geldt eveneens voor het door de staatssecretaris ingestelde incidentele cassatieberoep dat is gericht tegen het oordeel van het Hof dat de elektriciteit die is gebruikt voor het ZAS-procedé recht geeft op teruggaaf.

Conform Conclusie A-G Ettema (NLF 2021/0842, met noot van Betjes).

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
1 juli 2015 t/m 30 juni 2016
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
20/01390
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1440
Auteur(s)
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2022/2132
Aflevering
3 november 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5309
bwbr0007168&artikel=64,bwbr0007168&artikel=64,bwbr0007168&artikel=70,bwbr0007168&artikel=70

Naar de bovenkant van de pagina