Direct naar content gaan

Samenvatting

Na een boekenonderzoek is de Inspecteur tot de conclusie gekomen dat X (belanghebbende) meer inkomsten moet hebben genoten dan dat zij in haar aangiften heeft verantwoord (een zogenoemd negatief netto privé). De Inspecteur heeft correcties row berekend op resp. € 82.086, € 32.564 en € 102.213 (jaren 2014-2016) en dienovereenkomstig (navorderings)aanslagen opgelegd. Tevens zijn vergrijpboetes opgelegd. X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Inspecteur over een nieuw feit beschikt om na te vorderen voor de jaren 2014 en 2015. Het boekenonderzoek vormt het nieuwe feit.

X heeft geen deugdelijke verklaring gegeven voor het negatief netto privé. De blote stelling van X dat (een deel) van de uitgaven gedekt zouden zijn door een contante schenking van € 200.000 die in 2013 zou zijn ontvangen, is ongeloofwaardig en bovendien in strijd met haar eigen aangiften.

X heeft de vereiste aangiften niet gedaan, zodat sprake is van omkering en verzwaring van de bewijslast. De Inspecteur is volgens de Rechtbank met behulp van Nibud-gegevens van een redelijke schatting uitgegaan. De (navorderings)aanslagen blijven in stand.

Ten aanzien van de vergrijpboetes is sprake van (voorwaardelijke) opzet. Voor zover de vergrijpboetes boven de 50% zijn vastgesteld, moeten deze worden verminderd tot 50%. Voorts past de Rechtbank nog een vermindering toe wegens undue delay.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
26 juli 2022
Rolnummer
21/1887; 21/1888; 21/1889; 21/1890; 21/1891; 21/1892
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:4145
NLF-nummer
NLF 2022/1560
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=67d,bwbr0002320&artikel=67d,bwbr0002320&artikel=67e,bwbr0002320&artikel=67e

Naar de bovenkant van de pagina