Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(39)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(6)

In deze strafzaak wordt X (belanghebbende) er, kort gezegd, van verdacht dat hij een (groot) aantal alcoholische dranken voorhanden heeft gehad en geen aangifte heeft gedaan. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hem hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden, met aftrek van het voorarrest.

Tegen dit vonnis heeft X met succes hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch, want het Hof spreekt hem vrij. Al in 2003 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat gelet op het bepaalde in artikel 53, lid 1, Wet Accijns in verbinding met artikel 8, lid 1, AWR en artikel 10, lid 1, AWR, de verplichting tot het doen van aangifte niet als gevolg van een uit de heffingswet voortvloeiende belastingschuld ontstaat, maar die verplichting pas in het leven wordt geroepen door de uitreiking op de voet van artikel 6, lid 1, AWR door de Inspecteur van een aangiftebiljet. Daardoor wordt de vermoedelijk belastingplichtige uitgenodigd tot het doen van aangifte. Ook heeft de Hoge Raad overwogen dat het bepaalde in artikel 52 (52a oud) en 53a Wet Accijns daaraan niet afdoet (HR 23 december 2003, 00158/03, ECLI:NL:HR:2003:AL6161). Er is derhalve geen sprake van het strafbare feit van het niet doen van aangifte. Een belastingplichtige dient wel te verzoeken om een uitnodiging tot het doen van een aangifte. Laat die belastingplichtige dat na, dan kan een bestuursrechtelijke boete (artikel 67ca AWR) worden opgelegd, maar dat nalaten is geen strafbaar feit en die belastingplichtige kan dus niet strafrechtelijk worden bestraft. Slechts de persoon die is uitgenodigd aangifte te doen is aangifteplichtig (zelfs als die persoon nadien niet belastingplichtig blijkt te zijn).

Rubriek(en)
Strafrecht
Accijnzen
Belastingtijdvak
31 augustus 2011 t/m 23 april 2012
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
20-002325-20
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1943
NLF-nummer
NLF 2022/1276
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0002320&artikel=10,bwbr0002320&artikel=10,bwbr0002320&artikel=6,bwbr0002320&artikel=6,bwbr0002320&artikel=8,bwbr0002320&artikel=8,bwbr0002320&artikel=67ca,bwbr0002320&artikel=67ca,bwbr0005251&artikel=53,bwbr0005251&artikel=53

X