Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(5)
Einduitspraak na beantwoording van prejudiciële vragen door Hoge Raad (28 januari 2022, 21/00331, ECLI:NL:HR:2022:89, NLF 2022/0360, met noot van Vetter).

X (belanghebbende) is auto-importeur en heeft procedures gevoerd met betrekking tot op aangifte voldane BPM. Naar aanleiding van deze voor hem succesvolle procedures zijn teruggaven van BPM verleend. Bij de kennisgeving van de Inspecteur met betrekking tot die teruggaven is telkens een te vergoeden bedrag aan heffings- of belastingrente vermeld.

Na door X ingesteld beroep heeft de Hoge Raad een aantal door Rechtbank Zeeland-West-Brabant gestelde prejudiciële vragen beantwoord over de belastingrenteregeling.

De onderhavige einduitspraak betreft verschillende onderwerpen.

De Rechtbank is het op twee onderdelen oneens met de wijze waarop de Inspecteur de beslissing van de Hoge Raad leest wat betreft de ontvankelijkheid van het bezwaar.

  • Het bezwaar tegen de rentevergoeding in één zaak (ter zake van een ambtshalve teruggaaf van BPM) had niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Om deze formele reden is het beroep daarom gegrond.
  • In de overige zaken is het beroep gegrond omdat de rentevergoeding te laag is aangezien het DNB-rentepercentage in de maand van voldoening hoger is dan het AWR-rentepercentage dat gold in de periode waarover de rente is berekend.

De Rechtbank kent een vergoeding van immateriële schade toe wegens overschrijding van de redelijke termijn. De redelijke termijn is in dit geval wel verlengd wegens diverse omstandigheden, waaronder de vertraging die is opgetreden als gevolg van het wraken met misbruik van recht en het niet komen opdagen bij de nadere zitting terwijl X juist om die zitting had gevraagd.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
30 mei 2022
Rolnummer
19/83 e.v.
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2874
NLF-nummer
NLF 2022/1125
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0002320&artikel=30ha,bwbr0002320&artikel=30ha,bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0002320&artikel=30j,bwbr0002320&artikel=30j

X