Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De indeling van werkgevers in sectoren voor de premieheffing werknemersverzekeringen is per 1 januari 2020 afgeschaft. De sectorindeling bestaat nog wel voor de (premieheffing) Werkhervattingskas, maar ook die zal afgeschaft worden. Eén van de bepalingen die veel gedoe gaf en over verstreken jaren nog enige tijd zal blijven geven, is de concernbepaling in artikel 5.4, lid 1, Regeling Wfsv, ook al is die bepaling al anderhalf jaar eerder buiten werking gesteld, namelijk voor alle aanvragen ingediend op of na 29 juni 2018, 17.00 uur.

Bij de Hoge Raad zijn vier proefprocedures (met nummer 20/01377, 20/01378, 20/01379 en 20/01380) aanhangig van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van artikel 5.4, lid 1, Regeling Wfsv. De onderhavige bijlage hoort bij vier conclusies over de zaken.

De bijlage bevat de voor alle vier de zaken relevante achtergrond, wetgeving, wetsgeschiedenis en rechtspraak, en de analyse van de zaken en de beoordeling van het in alle vier de zaken nagenoeg identieke cassatiemiddel. De bijlage staat in het teken van het algemeen bestuursrechtelijke leerstuk van bestuurlijke beleids- en beoordelingsruimte (beslissingsruimte) en de intensiteit van de rechterlijke toetsing daarvan omdat de zaken rechtseenheidsvragen oproepen in verband met de toetsing door de belastingrechter van de toepassing van ‘kan’-bepalingen door de Inspecteur. Het arrest van de Hoge Raad van 9 januari 2015 (14/00986, ECLI:NL:HR:2015:33) leert dat artikel 5.4, lid 1, Regeling Wfsv de Inspecteur ‘beoordelingsvrijheid’ laat, maar die term wordt door de ABRvS sinds 2016 expliciet vermeden als misleidend.

Het lijkt A-G Wattel wenselijk dat de belastingrechter bij de terminologie van de ABRvS aansluit en de (veelal beperkte) beslissingsruimte van (para)fiscale bestuursorganen op dezelfde wijze beoordeelt als andere bestuursrechters de beslissingsruimten van ‘hun’ bestuursorganen beoordelen.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
A-G
Datum instantie
29 oktober 2020
Rolnummer
20/01377; 20/01378; 20/01379; 20/01380
ECLI
ECLI:NL:PHR:2020:1077
Auteur(s)
Frank Werger
BDO
NLF-nummer
NLF 2021/0023
Aflevering
7 januari 2021
Judoreg
NFB3931
bwbr0019150&artikel=5.4&lid=1,bwbr0019150&artikel=5.4&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina