Direct naar content gaan

Samenvatting

Erflater is in 2001 overleden. Dochter X (belanghebbende) is één van de drie erfgenamen van de erflater en heeft de erfenis van haar vader op 11 februari 2002 beneficiair aanvaard.

De Inspecteur heeft bij brief met dagtekening 31 januari 2017 verzocht om nadere informatie ten aanzien van een door X gehouden rekening bij een Zwitserse bank. In haar reactie verklaart X de gelden ten aanzien van de rekening te hebben verkregen uit een erfenis van haar vader. In een brief van 18 augustus 2017 heeft zij meer informatie gegeven over de (oorsprong van de) buitenlandse bankrekening.

De Inspecteur heeft op 24 oktober 2018 een navorderingsaanslag erfbelasting aangekondigd omdat gebleken is dat X uit de nalatenschap van haar vader € 1.500.000 heeft geërfd van een buitenlandse rekening die haar vader aanhield in Zwitserland. Van deze verkrijging heeft X geen opgave gedaan in de aangifte erfbelasting. De navorderingsaanslag is met dagtekening 3 mei 2019 opgelegd.

Hof Den Haag oordeelt dat de Inspecteur bij het opleggen van de navorderingsaanslag heeft gehandeld in strijd met het voortvarendheidsvereiste. Er is een onverklaarbare vertraging van meer dan zes maanden opgetreden. De stelling van de Inspecteur dat dit vereiste niet geldt in relatie tot Zwitserland, een zogenoemd derde land, slaagt niet. Het Hof verwerpt het verweer van de Inspecteur dat in de onderhavige situatie de ‘standstillbepaling’ toepassing vindt.

De Inspecteur heeft de verlengde navorderingstermijn toegepast op een wijze die verder gaat dan nodig is om belastingfraude te bestrijden en doeltreffende fiscale controles te waarborgen. De navorderingsaanslag kan daarom niet in stand blijven.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2001
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
23 februari 2023
Rolnummer
22/00649
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2023:277
Auteur(s)
mr. T.C. Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2023/1021
Aflevering
11 mei 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5751
bwbr0002226&artikel=66,bwbr0002226&artikel=66

Naar de bovenkant van de pagina