Direct naar content gaan

Samenvatting

Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b Wet IB 2001. De werknemer is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk en kwalificeert daar als non-domiciled resident.

Vraag

Vallen de resultaten uit een lucratief belang onder de reikwijdte van de remittance-bepaling (artikel 22, lid 1, Verdrag Nederland-VK)?

Antwoord

Ja. De resultaten uit een lucratief belang vallen onder de reikwijdte van de remittance-bepaling.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
20 november 2023
Rolnummer
KG:041:2023:11
NLF-nummer
NLF 2023/2694
Aflevering
30 november 2023
bwbr0011353&artikel=3.92b,bwbr0011353&artikel=3.92b,bwbv0003074&artikel=22,bwbv0003074&artikel=22

Naar de bovenkant van de pagina