Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Update 24 oktober 2019

Nota naar aanleiding van het verslag: p. 2

In de nota naar aanleiding van het verslag wordt nader ingegaan op het nut van de versoepelingen in het aanvraagproces. Opmerkelijk is dat wordt gesteld dat een en ander een vereenvoudiging tot gevolg heeft, aangezien uitsluitend wijzigingen zijn aangebracht in het maximale aantal aanvragen per jaar en het uiterste moment waarop de aanvraag moet worden ingediend. De wijze van aanvraag zelf is onveranderd gebleven, net als het feit dat aanvragen uitsluitend voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden kunnen worden gedaan. Het proces biedt wel meer flexibiliteit en dat is uiteraard positief.

Vooruitblikkend meldt de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat onderzoek te doen naar het vereenvoudigen van de administratie omtrent kosten en uitgaven die in aanmerking worden genomen. Het valt op dat alleen wordt gesproken over de administratie terwijl ook praktische knelpunten bestaan in de toedeling van kosten en uitgaven aan S&O. Tot slot is de definitie van softwareontwikkeling voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering onderdeel van de agenda. De ICT-sector ervaart een enge definitie van wat als softwareontwikkeling in aanmerking komt voor de S&O-afdrachtvermindering. De huidige uitleg van de regeling voor software leidde vanaf 2016 in de praktijk tot een terugval in S&O-uren, wat ook uitstralingseffecten heeft voor de toepassing van de innovatiebox. Een verruiming van werkzaamheden die vallen onder het ontwikkelen van ‘technische nieuwe software’ zou voor die sector zeer welkom zijn.

Rubriek(en)
Belastingplan 2020
Loonbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
17 september 2019
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2019/0095
Aflevering
19 december 2019
Auteur(s)
Bram de Nies
EY

X