Direct naar content gaan

Samenvatting

Verwijzingszaak Hoge Raad 18 februari 2022, 19/03185, ECLI:NL:HR:2022:269.

X (bv; belanghebbende) verleent zorgondersteunende en facilitaire diensten in het ziekenhuis van een stichting die via een tussenhoudstervennootschap 51% van haar aandelen met bijbehorende zeggenschap houdt. De overige 49% van de aandelen is in handen van de aandeelhouder van het schoonmaakbedrijf dat beheerdiensten aan X verleent.

Aan X is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd over het tijdvak 2009 omdat volgens de Inspecteur nooit aan de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid tussen X en de stichting is voldaan. Na bezwaar is de naheffingsaanslag verminderd tot € 506.901. X heeft daarop beroep, hoger beroep en cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Arnhem-Leeuwarden. Het verwijzingshof moet beoordelen of, uitgaande van de complementaire activiteit van X jegens de stichting, de voor een fiscale eenheid vereiste nauwe verwevenheid bestaat waarbij de banden van financiële, organisatorische en economische aard in onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld.

Bij bericht van 3 augustus 2022 heeft het verwijzingshof partijen medegedeeld dat zij in het nieuws hebben kunnen lezen dat de beëdiging van een aantal raadsheren van Hof Den Bosch niet helemaal op de juiste manier is verlopen en dat het ook een of meerdere raadsheren betreft die bij onderhavige zaak betrokken zijn geweest. Het Hof heeft partijen verzocht het vóór 18 augustus 2022 te laten weten, indien zij vinden dat dit voor deze zaak consequenties heeft. Partijen hebben op dit bericht niet gereageerd.

Partijen zijn tot overeenstemming gekomen dat de naheffingsaanslag 2009, zoals die luidde na de uitspraken op bezwaar, in stand blijft. Het verwijzingshof beslist dienovereenkomstig.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2009
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
6 september 2022
Rolnummer
22/00507
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7640
NLF-nummer
NLF 2022/1836
Aflevering
22 september 2022
bwbr0002629&artikel=7&lid=4,bwbr0002629&artikel=7&lid=4

Naar de bovenkant van de pagina