Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld inzake de aanslag IB/PVV 2018.

Hof Den Bosch oordeelt dat de Inspecteur bij de vaststelling van het inkomen terecht is uitgegaan van het door X ontvangen bedrag (uitkering) volgens de jaaropgave van de gemeente. Uit de overzichten van de gemeente volgt dat X eenzelfde bedrag heeft ontvangen als blijkt uit de gegevens die aan de Belastingdienst verstrekt zijn, namelijk (afgerond) bruto € 5.345. Op geen enkele wijze is aannemelijk gemaakt dat dat inkomen onjuist zou zijn vastgesteld.

Het Hof acht artikel 8:42 of 7:4 Awb niet geschonden. Alleen in de beroepsfase is het bestuursorgaan op grond van artikel 8:42 Awb verplicht de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter toe te zenden. In de bezwaarfase geldt ter zake van diezelfde stukken op grond van artikel 7:4 Awb enkel een inzagerecht.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
5 oktober 2022
Rolnummer
21/00872
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:3279
NLF-nummer
NLF 2022/2414
Aflevering
8 december 2022
bwbr0005537&artikel=7:4,bwbr0005537&artikel=7:4,bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina