Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De NOB heeft met belangstelling kennisgenomen van het pakket Belastingplan 2024 zoals dat door de Tweede Kamer is aangenomen en deelt graag haar reactie hierop.

Met haar reactie wil de NOB bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve wetgeving ten behoeve van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en tevens bijdragen aan de ontwikkeling van eenvoudigere, uitvoerbare wetgeving. Dat doet zij vanuit haar expertise en ervaring. De NOB heeft daarbij aandacht voor de fundamentele rechts- en wetgevingsbeginselen zoals rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid.

Deze reactie bevat de volgende onderwerpen:

 1. Algemeen
  • Globaal evenwicht in belastingtarieven
 2. Wetsvoorstel ‘Belastingplan 2024’
 3. Wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen’
  • Versterking aanpak dividendstripping
 4. Wetsvoorstel ‘Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’
  • Artikel I
  • Artikel XIIIA
 5. Wetsvoorstel ‘Aanpassing FGR en vbi’
 6. Wetsvoorstel ‘Aanpassing fiscale beleggingsinstelling’
  • Nota naar aanleiding van het verslag, onderdeel II, artikelsgewijs
 7. Wetsvoorstel ‘Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024’
  • Rechtsvormneutraliteit
  • Oogmerktoets bij verhuurd vastgoed
  • Afschaffing doelmatigheidsmarge
  • Amendement over aanpassingen van de BOR
 8. Tot slot

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2024
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
13 november 2023
Rolnummer
36 418; 36 419; 36 420; 36 421; 36 422; 36 423; 36 424; 36 425; 36 426; 36 427; 36 428; 36 429; 36 430; 36 431; 36 432
NLF-nummer
NLF 2023/2671
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina