Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(164)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(5)

X (bv; belanghebbende) exploiteert als verhuurder en beheerder de Beverwijkse Bazaar, een warenmarkt in Beverwijk, bestaande uit een samenstel van hallen, waaronder een marktkantoor, en omliggende infrastructuur, zoals wegen en parkeerplaatsen. X exploiteert het vastgoed door middel van verhuur aan derden van winkel- en horecaruimten. Het hallencomplex is een grotendeels overdekt winkelcentrum, dat in de weekenden is opengesteld voor publiek.


Over de jaren 2012 en 2016 heeft de Heffingsambtenaar van de gemeente Beverwijk aan X aanslagen in de vermakelijkhedenretributie opgelegd. Na vergeefs bezwaar en beroep heeft Hof Amsterdam de aanslagen vernietigd. Volgens het Hof heeft de Heffingsambtenaar niet aannemelijk gemaakt dat X zodanige activiteiten organiseerde dat op grond daarvan De Bazaar als vermakelijkheid gekwalificeerd zou kunnen worden. Dit is volgens het Hof niet anders indien ook de door haar huurders georganiseerde activiteiten, zoals het ponyrijden, het trampolinespringen en bepaalde kermisattracties, aan X worden toegerekend. Deze met name op het vermaak van kinderen gerichte activiteiten zijn, gerelateerd aan de totale omvang van De Bazaar en het aantal van 1.196.000 bezoekers, dusdanig beperkt in omvang dat zij De Bazaar als geheel niet als een vermakelijkheid doen kwalificeren. Het Hof is van oordeel dat de door De Bazaar aangeboden activiteiten niet breder zijn dan het enkel verhogen van de belevingswaarde van het winkelen. In cassatie komt het college van B en W op tegen die beoordeling van het Hof.


Volgens A-G IJzerman faalt de door het college van B en W aangevoerde klacht. De conclusie strekt ertoe dat beide cassatieberoepen (jaren 2012 en 2016) ongegrond dienen te worden verklaard.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2012, 2016
Instantie
A-G
Datum instantie
26 oktober 2021
Rolnummer
20/03888
ECLI
ECLI:NL:PHR:2021:1003
NLF-nummer
NLF 2021/2165
Aflevering
18 november 2021
Judoreg
NFB4647
bwbr0005416&artikel=229

X