Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft tegen de WOZ-beschikking voor het jaar 2019 een bezwaarschrift ingediend. De Heffingsambtenaar heeft X op grond van artikel 47 AWR verzocht om het ‘Inlichtingenformulier secundaire objectkenmerken’ (IFSO-formulier) in te vullen en te ondertekenen. In het formulier worden concrete vragen gesteld over de woning. X heeft aan dat verzoek om inlichtingen geen gehoor gegeven. De Heffingsambtenaar heeft daarop een informatiebeschikking genomen.

X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Hof Den Haag oordeelt dat de Heffingsambtenaar niet verplicht is om gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde WOZ-waarde te verstrekken in een procedure over een informatiebeschikking. Die stukken hebben immers geen betrekking op deze procedure, maar kunnen hoogstens van belang zijn in een eventuele procedure over de WOZ-beschikking.

Aangezien X naar aanleiding van het IFSO-formulier geen inlichtingen heeft verstrekt, heeft hij niet voldaan aan de in artikel 47, lid 1, onderdeel a, AWR opgenomen verplichting. De informatiebeschikking is terecht gegeven. Dat deze in de bezwaarfase is gegeven doet daaraan niet af.

De Inspecteur heeft voorts niet gehandeld in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
13 december 2022
Rolnummer
21/00993
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:2640
NLF-nummer
NLF 2023/0184
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0007119&artikel=30,bwbr0007119&artikel=30

Naar de bovenkant van de pagina