Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze procedure over de aan X (belanghebbende) opgelegde aanslag IB/PVV 2016 is in geschil of de specifieke zorgkosten terecht niet in aftrek zijn toegelaten.

Aangaande hetgeen X heeft aangevoerd over projectcode 1043, waarmee X kennelijk tevens een beroep doet op het ontbreken van een zogenoemd nieuw feit, verwijst Rechtbank Noord-Holland naar de uitspraak van Hof Amsterdam van 27 januari 2022, 20/00420, ECLI:NL:GHAMS:2022:362, NLF 2022/0431.

Voor wat betreft projectcode 1043 zijn in deze zaak geen feiten en omstandigheden gesteld en aannemelijk gemaakt die tot een ander oordeel zouden moeten leiden dan deze uitspraak van het Hof. Er is in dit verband geen aanleiding voor vernietiging van de aanslag.

X heeft ten aanzien van uitgaven niet aannemelijk gemaakt of en in hoeverre die door de verzekering zijn vergoed. Daarmee heeft X niet aannemelijk gemaakt dat en in hoeverre deze kosten op haar hebben gedrukt. Ze kunnen daarom niet in aftrek worden toegelaten. Er bestaat ook geen recht op aftrek van dieetkosten en extra uitgaven voor kleding en beddengoed.

Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt, omdat daarvoor meer nodig is dan alleen het volgen van een aangifte over een eerder jaar. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
25 april 2022
Rolnummer
20/4472
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:9539
NLF-nummer
NLF 2022/2255
Aflevering
17 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina