Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Grensarbeider kan thuiswerken vergeten: “Dit is pure discriminatie”’. Hij geeft aan dat Nederland met Duitsland en België afspraken heeft gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen tijdens corona. Deze afspraken zijn diverse malen verlengd, meest recentelijk tot en met 30 juni 2022. Bij de laatste verlenging van de overeenkomsten is in overleg met Duitsland en België afgesproken dat de overeenkomsten per 1 juli 2022 aflopen. Op initiatief van Nederland wordt in overleg met onze buurlanden bezien of mede vanwege het toegenomen thuiswerken nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt voor grensarbeiders in de belastingverdragen.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
2022-0000161291
NLF-nummer
NLF 2022/1173
Aflevering
16 juni 2022

X