Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) is geplaatst in het Staatsblad van 27 december 2021 (Stb. 2021, 652).

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 december 2021
Rolnummer
Stb. 2021, 652
NLF-nummer
NLF 2022/0096
Aflevering
6 januari 2022

X