Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris van Toeslagen en Douane heeft Kamervragen beantwoord over de Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden, die op 1 juli 2022 in werking is getreden.

De staatssecretaris licht toe hoeveel burgers een betalingsregeling ontvangen in het kader van de opstart en daarnaast belastingschulden hebben. Dit gaat om in totaal 182.565 burgers (op peildatum 7 juli 2022). Hun schuld bedraagt gemiddeld € 5.787,95 (exclusief invorderingskosten). Het gemiddelde voor openstaande (invorderings)kosten bedraagt € 250,41.

De belastingschulden uit overige vorderingen buiten de betalingsregeling van de opstart bestaan uit in totaal 679.665 aanslagen voor de bovengenoemde 182.565 burgers. Een burger kan echter meerdere aanslagen hebben voor één of meerdere belastingsoort(en). Hierdoor komt het totaal aantal burgers opgeteld per belastingsoort hoger te liggen, namelijk 298.476.

Het totaalbedrag aan openstaande schulden uit overige vorderingen buiten de betalingsregeling van de opstart is hierbij € 1.056.676.481 + € 45.716.716 aan (invorderings)kosten, totaal € 1.102.393.198.

Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

Om de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten is vanaf maart 2020 de invordering van belastingen en toeslagschulden opgeschort.

Deze wet regelt dat in afwijking van de Awir aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de COVID-19-pandemie de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
2022-0000244475
NLF-nummer
NLF 2022/2323
Aflevering
24 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina