Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten(16)
 • Jurisprudentie(191)
 • Commentaar NLFiscaal(3)
 • Literatuur(36)
 • Recent(21)
 • Softlaw(3)
 • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

De activiteiten van vof X (belanghebbende) bestaan onder meer uit de handel in springpaarden. X heeft in het jaar 2012 voor € 700.000 een paard verkocht. Over de verkoopprijs is geen omzetbelasting berekend omdat het paard volgens X in verband met haar levering is uitgevoerd naar de Verenigde Staten. De Inspecteur heeft € 133.000 omzetbelasting nageheven (19 procent van € 700.000) omdat naar zijn mening het nultarief niet van toepassing is.


Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt voorop dat niet de uitvoer, maar de levering die leidt tot uitvoer het belastbare feit vormt voor de omzetbelasting. Het is aldus aan X om te stellen en zo nodig aannemelijk te maken dat de uitvoer van het paard heeft plaatsgevonden in verband met haar levering.


Op basis van de stukken kan niet worden vastgesteld wanneer de beschikkingsmacht van X is beëindigd. De Rechtbank komt tot het oordeel dat X niet is geslaagd in de op haar rustende bewijslast om aannemelijk te maken dat de uitvoer van het paard in het kader van haar levering heeft plaatsgevonden.


De stelling van X dat haar levering in België heeft plaatsgevonden omdat het vervoer naar Schiphol daar is aangevangen, slaagt evenmin. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de levering niet in Nederland heeft plaatsgevonden. De naheffingsaanslag is terecht aan X opgelegd.


Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Inspecteur de stelling van X dat zij de omzetbelasting niet op haar afnemer kan verhalen, onvoldoende weersproken. De Rechtbank komt daarom tot het oordeel dat de naheffingsaanslag verminderd moet worden tot (19/119 x € 700.000 =) € 111.764.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 oktober 2021
Rolnummer
19/1624
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:5307
NLF-nummer
NLF 2021/2195
Aflevering
18 november 2021
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=3&lid=1,bwbr0002629&artikel=9

X