Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Naar aanleiding van een WOB-verzoek om informatie over het beleid voor risicoselectie voor de omzetbelasting bij het mkb, heeft de staatssecretaris een aantal documenten openbaar gemaakt. Sinds 1 mei 2022 is de WOB vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina