Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) was in het jaar 2017 woonachtig in de VS. Tot 15 maart 2018 had X de Nederlandse nationaliteit. Per die datum is hij genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.

X heeft tijdens zijn actieve loopbaan steeds gewerkt bij een overheidsdienst. In het kader van zijn ontslag per 1 april 1998 is aan X een uitkering toegekend over de periode 1 april 1988 tot en met 1 februari 2012. In het toekenningsbesluit staat vermeld dat het gaat om wachtgeld over de periode 1 april 1988 tot 9 augustus 1999 en een ‘uitgesteld pensioen’ over de periode 9 augustus 1999 tot 1 februari 2012.

X ontving in 2017 AOW-inkomsten (€ 10.623) en een ABP-pensioen (€ 33.223).

X betoogt in deze procedure dat het ABP-pensioen – voor zover dat is opgebouwd over de periode waarin hij ‘uitgesteld pensioen’ ontving – kwalificeert als een privaatrechtelijk pensioen, zodat het heffingsrecht over dat pensioen op grond van artikel 19, lid 1, Verdrag Nederland-VS toekomt aan de VS.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft X geen gelijk. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat het ‘uitgesteld pensioen’ en de daarover afgedragen premies voor de opbouw van dat deel van het ABP-pensioen geen publiekrechtelijk karakter hebben. Het enkele gegeven dat het ‘uitgesteld pensioen’ werd betaald door de privaatrechtelijke instelling Stichting Pensioenfonds ABP maakt dat oordeel niet anders. Het heffingsrecht over het gehele ABP-pensioen komt op grond van artikel 20, lid 2, onderdeel a, Verdrag Nederland-VS toe aan Nederland.

De Rechtbank is onbevoegd een beslissing te nemen op het verzoek van X om aanpassing van de verklaring vrijstelling loonbelasting met als grond dat het evenredigheidsbeginsel is geschonden.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
19/62
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6606

X