Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft geen parkeerbelasting voldaan terwijl die wel verschuldigd was. Waar het in deze procedure om gaat, is of er grond is om te oordelen dat het opleggen van de naheffingsaanslag niettemin achterwege had moeten blijven, mede gelet op de omstandigheid dat er een storing was bij de parkeerautomaat.

Volgens Hof Den Bosch kan niet als algemene regel worden aanvaard dat geen naheffingsaanslag parkeerbelasting mag worden opgelegd, indien een parkeerautomaat defect is en op of bij de parkeerautomaat geen aanwijzingen zijn vermeld over hoe en waar de parkeerder dan de parkeerbelasting kan betalen. In dit geval is aan de orde dat (i) de dichtst bij de parkeerplaats gelegen parkeerautomaat een storing had, (ii) ook de mogelijkheid bestond om via zogenoemd mobiel parkeren de parkeerbelasting te voldoen en (iii) X van die mogelijkheid geen gebruik kon maken, omdat hij niet beschikte over een daarvoor geschikte applicatie. Indien in zo’n geval de parkeerder toch ter plaatse wil parkeren, zal hij moeten nagaan of hij de verschuldigde parkeerbelasting op een andere manier kan voldoen, bijvoorbeeld bij een andere parkeerautomaat. X heeft volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat hij aan deze inspanningsverplichting heeft voldaan.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de naheffingsaanslag ten onrechte vernietigd.

Het hoger beroep van de Heffingsambtenaar is gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
31 augustus 2022
Rolnummer
21/00897
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:3026
NLF-nummer
NLF 2022/1909
Aflevering
29 september 2022
bwbr0005416&artikel=225,bwbr0005416&artikel=225

Naar de bovenkant van de pagina