Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In de praktijk is het reeds mogelijk voor de Oekraïense ontheemden om een aanvraag voor toeslagen te doen. De aanvragen voor kinderopvangtoeslag en huurtoeslag worden nu nog handmatig tegengehouden door Toeslagen, omdat er op dit moment nog geen aanspraak op bestaat. Het kabinet realiseert zich dat deze voorgestelde wetswijzigingen in de Wet kinderopvang en de Wet op de huurtoeslag nog tot stand moeten worden gebracht, met onder andere behandeling door de Tweede en Eerste Kamer. Tegelijk wil het kabinet, gezien het belang van kinderopvangtoeslag en huurtoeslag, het mogelijk maken dat Oekraïense ontheemden hier nu gebruik van kunnen maken. Het kabinet zal daarom zo spoedig mogelijk, maar op een gedegen manier met een wetsvoorstel komen. Vooruitlopend hierop zal Toeslagen worden gevraagd om al conform de voorgenomen wetswijzigingen te handelen. Dit betekent dat Toeslagen voorschotten zal verstrekken. Dit schrijven de staatssecretaris van Toeslagen en de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 juni 2022
Rolnummer
2022-0000167250
NLF-nummer
NLF 2022/1229
Aflevering
23 juni 2022

X