Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 de volgende wetsvoorstellen aangenomen:

 • Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873)
 • Belastingplan 2022 (35 927)
 • Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928)
 • Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 931)
 • Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (35 932)
 • Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933)
Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
35 873; 35 927; 35 928; 35 931; 35 932; 35 933
NLF-nummer
NLF 2022/0098
Aflevering
6 januari 2022

X