Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Energias de Portugal S.A. (EDP) is een belastingplichtige handelsvennootschap die zich bezighoudt met de bevordering en het beheer van bedrijven en activiteiten in de energiesector, met als doel te zorgen voor groei en verbetering van de prestaties van alle vennootschappen van haar groep. EDP heeft met kredietinstellingen een overeenkomst gesloten voor het verlenen van financiële bemiddelingsdiensten. Over deze dienstverlening heeft EDP provisies betaald. Overeenkomstig nationaal recht heeft EDP zegelrechten betaald over de waarde van de provisies, maar volgens de vennootschap moeten deze zegelrechtheffingen onwettig en nietig worden verklaard wegens schending van het Unierecht.

Het Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) heeft aan het HvJ gevraagd of deze Portugese heffing strijdig is met Richtlijn 2008/7 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2020-2021
Instantie
HvJ
Datum instantie
23 september 2022
Rolnummer
C-416/22
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina