Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In een brief aan de Tweede Kamer verstrekt de staatssecretaris nadere informatie over de invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn 2020/2621 door Nederland. Deze richtlijn vervangt de Horizontale accijnsrichtlijn 2008 en ziet op de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle soorten accijnsgoederen. Dit zijn tabaksfabricaten, alcohol en alcoholhoudende dranken en energieproducten.

De wettelijke deadline voor het invoeren van de richtlijn is 13 februari 2023. Een onderdeel van de Horizontale accijnsrichtlijn 2020 maakt automatisering noodzakelijk van de huidige papieren procedures voor het vervoer tussen lidstaten van accijnsgoederen waar al accijns over is voldaan in de lidstaat van waaruit de goederen worden verzonden. De administratieve verwerking van het vervoer van goederen waar de accijnsheffing is geschorst in de lidstaat van vertrek en zal worden voldaan in de lidstaat van bestemming vindt thans digitaal plaats via het Excise Movement and Control System (EMCS).

De deadline voor de invoering van deze richtlijn zal echter niet worden gehaald. Om de tijdelijke gevolgen voor het bedrijfsleven te beperken, wordt door de Douane een oplossing onderzocht, namelijk de inzet van een convertor (scenario 1). Mocht deze oplossing niet of niet tijdig mogelijk zijn, wordt parallel gekeken naar een alternatief (scenario 2). In deze brief wordt dit nader toegelicht.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 september 2022
Rolnummer
2022-0000229744
Auteur(s)
Arjan Wolkers
Ploum advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/1888
Aflevering
29 september 2022
Judoreg
NFB5245

Naar de bovenkant van de pagina