Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) exploiteerde vanaf 11 april 2016 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming bestonden onder meer uit het tegen betaling organiseren en aanbieden van voetbalstedentrips. Inmiddels zijn de activiteiten van de eenmanszaak gestaakt. In zijn aangifte IB/PVV 2017 heeft X een negatief resultaat aangegeven. De Inspecteur heeft dit gecorrigeerd omdat er zijns inziens geen sprake is van een bron van inkomen.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant voert X aan dat hij zijn onderneming vanuit het niets heeft moeten opbouwen, waardoor hij in de beginfase veel tijd en geld heeft moeten investeren in de onderneming en dat hij lage winstmarges hanteerde om vaste voet aan de grond te krijgen in de markt waarin zijn onderneming opereerde. Daarnaast voert hij aan dat hij in 2017 de eerste stappen heeft gezet op de Duitstalige markt, die veel groter is dan de Nederlandstalige markt, wat een investering vergde en waardoor een hogere omzet mocht worden verwacht. Dat de resultaten in de jaren 2016 tot en met 2019 niet goed waren en het uiteindelijk niet geleid heeft tot een goed lopende onderneming, heeft volgens X te maken met verschillende tegenslagen die buiten zijn invloedsfeer lagen. De Inspecteur heeft gemotiveerd bestreden dat er in 2017 sprake was van een objectieve voordeelverwachting.

De Rechtbank acht X niet geslaagd in de op hem rustende bewijslast om aannemelijk te maken dat in 2017 sprake was van een objectieve voordeelverwachting. Het betoog van X dat er wel degelijk objectief bezien positieve resultaten te verwachten waren in de toekomst, is niet gestaafd met enige objectieve en verifieerbare stukken. De activiteiten van de eenmanszaak vormen in 2017 geen bron van inkomen, zodat het geclaimde verlies uit onderneming niet in aanmerking kan worden genomen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
1 november 2022
Rolnummer
21/1139
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6374
NLF-nummer
NLF 2022/2291
Aflevering
24 november 2022
bwbr0011353&artikel=3.2,bwbr0011353&artikel=3.2

Naar de bovenkant van de pagina