Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is eigenaar van een drijvend zonnepark in de Bomhofsplas te Zwolle. Dit zonnepark bestaat uit 72.000 zonnepanelen met een oppervlakte van circa 18,35 hectare, drijvende omvormers en transformatoren. De zonnepanelen zijn bevestigd op speciale drijflichamen. De drijflichamen zijn via kabels verbonden aan 28 in de bodem geplaatste klapankers. Het zonnepark is met een elektriciteitskabel verbonden met een inkoopstation op de wal.

De Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde van het zonnepark per toestandsdatum1 januari 2021 vastgesteld op € 12.350.000. Met deze waardevaststelling is aan X ook een aanslag OZB niet-woning voor het jaar 2021 opgelegd van € 95.366,70.

Rechtbank Overijssel verklaart het door X ingesteld beroep gegrond en vernietigt de WOZ-beschikking en de aanslag OZB.

Een zaak, die blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven en drijft, moet worden aangemerkt als een schip in de zin van artikel 8:1 BW en is in het algemeen een roerende zaak (vgl. HR 15 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9136 en HR 9 maart 2012, 11.01761, ECLI:NL:HR:2012:BV8198).

De Rechtbank stelt vast dat het zonnepark blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven en dit feitelijk ook doet. Hiermee wordt voldaan aan de definitie van artikel 8:1 BW. Voorts is het zonnepark niet duurzaam verbonden met de grond.

Het zonnepark is geen onroerende zaak waaraan ingevolge artikel 17 Wet WOZ een waarde moet worden toegekend, concludeert de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
22/542
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2022:3361
bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina