Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Om de hoge energierekeningen te dempen heeft de Europese Commissie op 6 oktober 2022 besloten tijdelijk de hoge extra winsten van elektriciteitsproducenten te belasten, als gevolg van de uitzonderlijk hoge energieprijzen (inframarginale heffing). Dit geld wordt geïnvesteerd in het betaalbaarder maken van de energierekening voor huishoudens en bedrijven. Voor Nederland wordt hiermee een deel van het prijsplafond gefinancierd. Deze zogeheten ‘inframarginale heffing’ verplicht Europese lidstaten om vanaf 1 december 7 maanden lang de opbrengsten van elektriciteitsproducenten te plafonneren. De opbrengst van de heffing is geschat op € 1,8 mld, maar het bedrag is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs in die periode.

Met de Europese lidstaten is deze heffing bedacht om de verlaging van de energierekeningen gedeeltelijk te kunnen financieren. Door de snelle totstandkoming van de Europese verordening en de datum dat de heffing van kracht wordt, moet er heel veel geregeld worden in korte tijd. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om de heffing met terugwerkende kracht in te zetten.

De afgelopen tijd is gezocht naar de meest efficiënte manier om deze inframarginale heffing in te voeren. Daar is een samenwerking van de Nederlandse Emissieautoriteit, de Belastingdienst en de ACM het resultaat van. De opbrengsten dragen bij aan het betaalbaarder maken van de energierekening voor burgers en bedrijven.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 december 2022 - 30 juni 2023
Instantie
EZ
Datum instantie
30 november 2022
Rolnummer
Geen

Naar de bovenkant van de pagina