Direct naar content gaan

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2022 de 11 pagina’s tellende memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel ontvangen. Deze is als volgt ingedeeld:

I. INLEIDING

1.1. Algemeen

1.2. Budgettaire aspecten

1.3. Overig

Het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel voorziet in een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor fossiele bedrijven met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie. De tijdelijke solidariteitsbijdrage is vormgegeven als een heffing over de overwinst in 2022. Die overwinst wordt belast tegen een percentage van 33%. De opbrengst van de belasting zal worden ingezet voor het verlichten van de energielasten van kleinverbruikers, waaronder de tegemoetkoming (korting) op de energierekening van € 190 per maand voor november en december 2022. De solidariteitsbijdrage wordt op aangifte voldaan.

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 24 november 2022 aangenomen. De Eerste Kamer stemt op 20 december 2022 over dit wetsvoorstel. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen zal de wet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 in werking treden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
36 235
NLF-nummer
NLF 2022/2409
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002672&artikel=10,bwbr0002672&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina