Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De maatregelen zijn de volgende:

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
 7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket op 17 maart 2020 aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart 2020 al zijn genomen vanuit het kabinet.

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 maart 2020
Rolnummer
CE-AEP/20077147
NLF-nummer
NLF 2020/0730
Aflevering
26 maart 2020

Naar de bovenkant van de pagina