Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris van Toeslagen en Douane heeft op 28 juni 2022 het wetsvoorstel ‘Hersteloperatie toeslagen’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel wordt onder meer de bestaande Catshuisregeling opgenomen, die zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van hun schulden. Ook de regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin de werkelijke schade hoger is dan de eerste uitkering, wordt opgenomen in het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel zijn ook een aantal nieuwe regelingen opgenomen, zoals de kindregeling. Deze zorgt er voor dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding ontvangen. Ook bevat het wetsvoorstel een regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daarnaast wordt via het wetsvoorstel onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland geregeld en wordt de voor het herstelproces benodigde gegevensdeling vastgelegd.

Kind- en andere regelingen

Het streven is om al aan een deel van de gedupeerde kinderen voor het einde van dit jaar een bedrag uit te keren. Dit is afhankelijk van het goedkeuren van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen. Naar verwachting kan de uitvoering van de regeling voor gedupeerden van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget dan vanaf april 2023 starten. Ook hiervoor geldt dat de wet eerst moet zijn vastgesteld. Over beide regelingen krijgen gedupeerden bericht van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dit gebeurt automatisch. Aanmelden hiervoor is niet nodig en mogelijk.

Dit wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en werkt terug voor een aantal onderdelen van dit wetsvoorstel.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 juni 2022
Rolnummer
36 151
Auteur(s)
Felix Peppelenbosch
NLFiscaal
NLF-nummer
NLF 2022/1292
Aflevering
7 juli 2022
Judoreg
NFB5117

Naar de bovenkant van de pagina