Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

Samenvatting

Op 5 juni 2013 heeft Budișan een in 2006 vervaardigde tweedehands personenauto gekocht die aanvankelijk was geregistreerd in Duitsland.
Voor de registratie van deze auto in Roemenië heeft Budișan aan de Roemeense autoriteiten een milieuheffing van omgerekend ongeveer € 1.193 moeten betalen.
De vraag is of deze milieuheffing verenigbaar is met artikel 110 VWEU.
Het Hof van Justitie oordeelt in antwoord op prejudiciële vragen hierover dat artikel 110 VWEU er niet aan in de weg staat dat een lidstaat een heffing voor motorvoertuigen invoert die wordt toegepast op ingevoerde tweedehands voertuigen bij de eerste registratie ervan in die lidstaat en op reeds in deze lidstaat geregistreerde voertuigen bij de eerste inschrijving in die lidstaat van het eigendomsrecht op die voertuigen.
Het oordeelt voorts dat artikel 110 VWEU eraan in de weg staat dat deze lidstaat vrijstelling van die heffing verleent voor reeds geregistreerde voertuigen waarvoor een eerder geldende heffing is betaald die niet is terugbetaald en welke heffing onverenigbaar is verklaard met het recht van de Unie.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Instantie
HvJ
Datum instantie
9 juni 2016
Rolnummer
C‑586/14
ECLI
ECLI:EU:C:2016:421
bwbr-vweu &&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina