Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Met ingang van september 2015 heeft Deliveroo Netherlands bv voor bepaalde tijd mensen in dienst genomen om maaltijden te bezorgen. Per februari 2018 heeft Deliveroo besloten de arbeidsovereenkomsten met de bezorgers niet meer te verlengen. Bezorgers werken nu alleen nog op basis van een overeenkomst van opdracht, een zogeheten partnerovereenkomst.

In een zaak die vakbond FNV tegen Deliveroo heeft aangespannen, hebben zowel Rechtbank Amsterdam als Hof Amsterdam geoordeeld dat de Deliveroo-bezorgers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.

Het bezorgwerk behoort tot de kernactiviteiten van Deliveroo, wat wijst op een gezagsverhouding. Ook heeft Deliveroo de mogelijkheid tot controle van het werk. Via het zogenoemde ‘Frank-systeem’ zijn namelijk zowel het restaurant waar de maaltijd moet worden opgehaald als de klant naar wie de maaltijd gaat ervan op de hoogte waar de bezorger zich bevindt. De vrijheid om wel of niet te werken en de vervangingsmogelijkheid zijn niet onverenigbaar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ook is volgens het Hof van belang dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de bezorgers werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.

Deliveroo heeft cassatieberoep ingesteld. Daarbij is ook aan de orde gesteld of FNV een collectieve actie kan instellen voor de maaltijdbezorgers.

AG De Bock meent dat het Hof FNV terecht ontvankelijk heeft verklaard in de door haar ingestelde collectieve actie voor de maaltijdbezorgers. Voorts geldt de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers volgens de AG als arbeidsovereenkomst. De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 23 december 2022.

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2018 e.v.
Instantie
A-G
Datum instantie
17 juni 2022
Rolnummer
21/02090
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:578

X