Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een grootstedelijke gemeente. Zij heeft voor 2016 aangifte gedaan naar een belastbaar bedrag van € 3.198.832 (verkoop van bedrijfs- en restafval en containerservice).

Bij de aanslagregeling stelt de Inspecteur dat X (ook) ten aanzien van reclameactiviteiten en activiteiten met betrekking tot brandstofverkooppunten belastingplichtig is voor de vpb. De aanslag is vastgesteld naar een belastbaar bedrag van € 12.919.445.

In geschil is of de correcties ter zake de reclameactiviteit (€ 4.999.740) en de activiteit met betrekking tot de brandstofverkooppunten (€ 4.720.873) terecht zijn toegepast.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van één te beoordelen (reclame)activiteit en verwerpt derhalve het standpunt van X dat overeenkomsten ten aanzien van reclamemasten los van de overige in het kader van de reclameactiviteit gesloten overeenkomsten moeten worden beoordeeld.

Ter zake van de reclameactiviteit is volgens de Rechtbank voldaan aan alle vereisten van een onderneming in materiële zin. Voorts is de overheidstakenvrijstelling van artikel 8e, lid 1, onderdeel b, Wet VpB 1969 niet van toepassing.

De activiteit met betrekking tot brandstofverkooppunten bestaat uit twee afzonderlijke, naar hun aard verschillende activiteiten, te weten (i) het door middel van een veiling in de markt zetten van de huurrechten op de tankstationlocaties van X gevolgd door (ii) de verhuur van die locatie aan de hoogste bieder. Met de Inspecteur is de Rechtbank van oordeel dat deze twee activiteiten dienen te worden geclusterd. Ook ter zake van deze activiteit is sprake van een onderneming in materiële zin.

De Rechtbank verwerpt het standpunt van X dat de vpb-heffing ter zake van deze (geclusterde) activiteit leidt tot schending van het gelijkheidsbeginsel en/of het evenredigheidsbeginsel.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
23 augustus 2022
Rolnummer
20/6221
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:9142
Auteur(s)
Gert-Jan de Ruiter
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2022/1877
Aflevering
29 september 2022
Judoreg
NFB5235
bwbr0002672&artikel=2&lid=1,bwbr0002672&artikel=2&lid=1,bwbr0002672&artikel=8e,bwbr0002672&artikel=8e,bwbr0002672&artikel=33,bwbr0002672&artikel=33

Naar de bovenkant van de pagina