Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(19)
  • Jurisprudentie(153)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(15)
  • Recent(30)
  • Soft Law(1)

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 21 juni 2022 aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet OB 1968, de Wet Accijns en de Douane- en Accijnswet BES. In de brief van 11 maart 2022 heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen in verband met de sterk gestegen energieprijzen aangekondigd voor het jaar 2022 (Kamerstukken I 2021/22, 35 925, S). Het voorstel voorziet in de verlaging van de btw op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022 en een uitwerking van de maatregelen ter demping van het effect van de stijgende energieprijzen voor het Caribisch deel van Nederland.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
36 088
NLF-nummer
NLF 2022/1278
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9,bwbr0005251&artikel=27,bwbr0005251&artikel=27

X