Direct naar content gaan

Samenvatting

De Gmina O. (gemeente te Polen) heeft met drie andere gemeenten een partnerschapsovereenkomst gesloten voor een project betreffende de installatie van systemen voor hernieuwbare energiebronnen (hierna: HEB) op het grondgebied van deze vier gemeenten.

De gemeente organiseert de ontwikkeling van HEB op het gemeentelijk grondgebied ten behoeve van de inwoners tegen een eigen bijdrage van 25% en krijgt 75% van de kosten vergoed via een subsidie van een derde.

De btw-rechtelijke beoordeling van de bevordering van de met overheidsmiddelen ondersteunde ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen roept een aantal fundamentele vragen op die het HvJ in dit verzoek om een prejudiciële beslissing moet beantwoorden.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging om de vragen van de Naczelny Sąd Administracyjny als volgt te beantwoorden:

Indien uit een algehele beoordeling van de bestaande rechtsbetrekkingen een rechtstreeks verband blijkt tussen de betaling van een derde en de levering van goederen of de verrichting van diensten, dan is er sprake van een prestatie ‘onder bezwarende titel’.

Artikel 9, lid 1, tweede alinea, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling vereist dat de concrete activiteit wordt vergeleken met de activiteit van een typische belastingplichtige van de betrokken beroepsgroep.

Artikel 13, lid 1, tweede alinea, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de vaststelling of er sprake is van als overheid verrichte handelingen, dient te geschieden aan de hand van een algehele materiële beoordeling.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019 e.v.
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
10 november 2022
Rolnummer
C‑612/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:874
Auteur(s)
Redmar Wolf
Baker & McKenzie/Rijksuniversiteit Groningen
NLF-nummer
NLF 2022/2385
Aflevering
8 december 2022
Judoreg
NFB5373
celex32006l0112&artikel=13,celex32006l0112&artikel=13,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina