Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 28 december 2021, 48136) is een actualisering van het besluit van 23 november 2015, BLKB2015/1382M gewijzigd bij besluit van 27 september 2021, 2021-110975. In dit besluit zijn standpunten aangepast of verduidelijkt over de volgende onderwerpen:

- Algemeen: alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen (voorheen genummerd onderdeel: 2, 3, 5.3.2 (deels), 9.1, 12.1) zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen BPM en MRB van 16 december 2021, 2021-213898.

- Recreatieve functie (2.3.2): gedeelte dat zag op inrichtingseisen verwijderd nu dit is opgenomen in artikel 5aa, van het besluit.

- Afleveringskosten (2.8): uitspraak toegevoegd.

- Eerder geregistreerde motorrijtuigen welke voor de heffing van BPM als nieuw hebben te gelden (3.1): jurisprudentie bijgewerkt.

- Vaststelling handelsinkoopwaarde bij ontbreken referentiemotorrijtuig (3.2): jurisprudentie van HR toegevoegd.

- Verduidelijking gebruik koerslijst in taxatierapport naar aanleiding van arrest HR.

- Motorrijwielen (voorheen onderdeel 4): verwijderd in verband met codificatie in regeling.

- Andere motorrijtuigen in gebruik bij ambulancediensten (5.1): verwijzing naar nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen.

- Motorrijtuigen in gebruik bij organisaties die zich richten op het voorkomen van de verdrinkingsdood (5.2): de eis dat het motorrijtuig uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten gericht op het redden van drenkelingen gewijzigd naar nagenoeg uitsluitend zodat deze meer in lijn is met de praktijk.

- Ombouw tot occasion lijkwagen (5.3.2): verduidelijking.

- Vermindering bij aangifte (voorheen onderdeel 6.1): belang van goedkeuring is per 1-1-2022 komen te vervallen door wijziging belastbaar feit.

- Extra vermindering na aangifte/melding (voorheen onderdeel 6.2): belang van goedkeuring is per 1-1-2022 komen te vervallen door wijziging belastbaar feit.

- Teruggaaf bestelauto’s voor gehandicapten (6.3): goedkeuring in lijn gebracht met nieuw belastbaar feit.

- Vaststelling van de vermindering bij essentiële gebreken (voorheen onderdeel 6.5): verwijderd in verband met codificatie in regeling.

- Tijdstip vaststelling heffingsgrondslagen (voorheen onderdeel 6.6): belang van goedkeuring is per 1-1-2022 komen te vervallen door wijziging belastbaar feit.

- Teruggaaf voor taxi’s (voorheen onderdeel 10): verwijderd in verband met vervallen teruggaaf sinds 1-1-2020.

- Teruggaaf wegens geen toetreding tot Nederlands wegennet (voorheen onderdeel 11): verwijderd in verband met codificatie in wetgeving.

- Motor met compressieontsteking (voorheen onderdeel 13.1): verwijderd in verband met codificatie in wetgeving.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 december 2021

X