Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit concept wetsvoorstel strekt tot een aanpassing van de regelingen voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en de fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel ook de definitie van het fonds voor gemene rekening (fgr) aangepast en wordt voorzien in overgangsrecht voor bepaalde situaties die worden geraakt door de voorgenomen wijzigingen.
Op basis van de op Prinsjesdag 2022 voorgestelde vastgoedmaatregel mag een fbi niet meer direct in vastgoed beleggen. Vanaf 1 januari 2025 wordt de winst van een lichaam dat direct in vastgoed belegt, belast tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief, omdat dat lichaam niet meer voor toepassing van het fbi-regime in aanmerking komt.
De vastgoedmaatregel heeft geen gevolgen voor de effecten-fbi’s. Indirect beleggen via een vennootschap die op haar beurt vastgoed houdt, is daarom nog wel mogelijk. Een fbi kan dus (indirect) in vastgoed (blijven) beleggen door middel van het houden van aandelen in een regulier belaste dochtervennootschap (vastgoedlichaam).
Daarnaast wordt voorzien in een flankerende maatregel voor de overdrachtsbelasting die met ingang van 1 januari 2024 geldt en met ingang van 1 januari 2025 vervalt. Het gaat om een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting gedurende het jaar 2024 voor herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.
Tevens wordt voorgesteld om voor de beleggingsinstelling die voor het vbi-regime in aanmerking komt aansluiting te zoeken bij de definitie van beleggingsinstelling of icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Ook wordt een nieuwe definitie van het fgr voorgesteld. In die nieuwe definitie van het fgr wordt eveneens aansluiting gezocht bij de definitie van beleggingsinstelling of icbe als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Bij de wijziging van de definitie van het fgr wordt overgangsrecht voorgesteld.
Deze internetconsultatie is gestart op 8 maart 2023 en sluit op 5 april 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2025 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 maart 2023
Rolnummer
15143
bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=6a,bwbr0002672&artikel=28

Naar de bovenkant van de pagina