Direct naar content gaan

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende; een zorginstelling) heeft overeenkomsten gesloten met een zorgverzekeraar voor ketenzorg voor diabetes- en COPD-patiënten, geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ), organisatie en zorg rond kwetsbare ouderen en praktijkaccreditatie. Op grond van deze overeenkomsten ontvangt X diverse vergoedingen van de zorgverzekeraar.

X maakt voor de medische verzorging voornamelijk gebruik van huisartsen en andere zorgverleners die bij haar in dienst zijn.

In geschil is of X omzetbelasting is verschuldigd over de vergoedingen van de zorgverzekeraar.

Gelet op het specifieke samenstel van de juridische overeenkomsten naar nationaal recht, is Rechtbank Gelderland van oordeel dat sprake is van een rechtsbetrekking op grond waarvan X (vrijgestelde) medische verzorging verricht en waarvan de zorgverzekeraar de ontvanger is, ook al is de patiënt de direct begunstigde. De door de zorgverzekeraar betaalde vergoedingen dienen ter financiering van die medische verzorging. De overeenkomsten leiden niet tot rechtsbetrekkingen tussen de stichting en de zorgverzekeraar op grond waarvan andersoortige prestaties aan de zorgverzekeraar worden verricht.

De aan X opgelegde naheffingsaanslag wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
25 oktober 2022
Rolnummer
21/226; 21/227
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:5979
NLF-nummer
NLF 2022/2300
Aflevering
24 november 2022
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina