Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(89)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze KB-Lux-zaak heeft de kort gedingrechter een zwartspaarder veroordeeld tot het overhandigen aan de fiscus van de gegevens van zijn buitenlandse bankrekening(en).
De vraag is of in het kader van de bij de navorderingsaanslagen IB /Premie opgelegde verhogingen hiermee het zogenaamde nemo tenetur-beginsel is geschonden
Hof Den Bosch oordeelde van niet waarop de zwartspaarder cassatieberoep instelde: .
Hoge Raad: Bij bescheiden als de onderhavige, rekeningafschriften en door de bank opgestelde portfolio-overzichten die betrekking hebben op rekeningen waarvan de belanghebbende reeds als rekeninghouder was geïdentificeerd en van welke stukken de inspecteur derhalve het bestaan mag aannemen, staat buiten twijfel dat het gaat om materiaal dat onafhankelijk van de wil van de betrokkene bestaat (zie HR 21 maart 2008, nr. 43050, ECLI:NL:HR:2008:BA8179, BNB 2008/159).
Het oordeel van het Hof is dus juist, aldus de Hoge Raad.
Het nemo-tenetur-beginsel houdt in dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Hieronder valt bijv. het zwijgrecht van een verdachte.
Anders: A-G Niessen.

Metadata

Belastingtijdvak
1995-1996
Instantie
HR
Datum instantie
29 mei 2015
Rolnummer
14/00584
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:1359
bwbid=bwbr0&artikel=47

Naar de bovenkant van de pagina