Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(48)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(6)
  • Recent(16)

X (belanghebbende) is gehuwd en is vader van drie kinderen. X is de kostwinner van het gezin.


Op 1 maart 2020 heeft X aangifte IB/PVV 2019 gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 64.544. De aanslag is conform de aangifte opgelegd.


Bij Rechtbank Gelderland stelt X dat het onderscheid in belastingheffing tussen één- en tweeverdieners een verboden discriminatie oplevert. De Rechtbank geeft X echter geen gelijk.


Het door de fiscale wetgever gemaakte onderscheid tussen één- en tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen levert, gelet op de aan die wetgever toekomende ruime beoordelingsruimte, geen verboden discriminatie op. Evenmin levert de door X gestelde ‘extra’ verschuldigde belasting, ten opzichte van de door tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen verschuldigde belasting, een individuele en buitensporige last op voor X.


Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
6 mei 2021
Rolnummer
20/6169
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:2278
NLF-nummer
NLF 2021/2227
Aflevering
25 november 2021
bwbv0001000&artikel=8,bwbv0001001&artikel=1

X