Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft vanaf 2008 werkzaamheden verricht voor A. Zijn werkzaamheden hebben onder meer bestaan uit het bedenken van het entertainment rond personage B alsmede het organiseren en aansturen van entertainment binnen A. Vanaf 2013 heeft X maandelijks een vast bedrag van € 6.000 (exclusief omzetbelasting) gefactureerd aan A. Vanaf 2014 heeft X vaste bedragen aan reiskosten gedeclareerd bij A.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is onder meer in geschil of de inkomsten verkregen uit de werkzaamheden voor A behoren tot de winst uit onderneming van X, dan wel als inkomsten uit dienstbetrekking moeten worden aangemerkt.

Het Hof oordeelt dat X opzettelijk valse creditfacturen heeft opgemaakt en verwerkt in zijn administratie. Gelet hierop heeft X voor de jaren 2014, 2015 en 2016 de vereiste aangifte niet gedaan, zodat de Inspecteur terecht de bewijslast heeft omgekeerd en verzwaard.

Volgens het Hof is de Inspecteur uitgegaan van een redelijke schatting. Hij kon in redelijkheid de rechtsverhouding tussen X en A als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610, lid 1, BW kwalificeren en de inkomsten uit A tot het belastbaar loon van X rekenen. Door de inkomsten uit A aan te merken als loon uit dienstbetrekking is voor aftrek van de door X gestelde kosten van afpersing reeds uit hoofde van artikel 3.80 Wet IB 2001 geen plaats.

Hetgeen X heeft aangevoerd biedt onvoldoende aanknopingspunten voor het bestaan van een onderneming of de uitoefening van een zelfstandig beroep als bedoeld in artikel 3.5 Wet IB 2001.

Het hoger beroep wordt op alle punten, ook ten aanzien van de opgelegde boetes, ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
21/00572; 21/00573; 21/00574; 21/00575; 21/00576; 21/00577; 21/00578; 21/00579; 21/00580
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5903
NLF-nummer
NLF 2022/1554
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002320&artikel=25&lid=3,bwbr0002320&artikel=25&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina