Direct naar content gaan

Samenvatting

A (bv) en B (bv) zijn vennoten van vof X (belanghebbende). De (middellijk) dga van A (hierna: Y) heeft in 2010 in privé een onroerende zaak gekocht. De onroerende zaak bestond onder meer uit een woonboerderij met voormalige koeienstal (hierna: schuur 1), een losstaande schuur die vroeger gebruikt werd als varkensstal (hierna: schuur 2) en een aantal losse boxen. Y heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van schuur 1 tot 23 zelfstandige wooneenheden, schuur 2 tot 2 wooneenheden en een dagbestedingsruimte en de boxen tot garageboxen en fietsenstalling. De omgevingsvergunning is op 14 maart 2012 verleend.

De verbouwing is in de periode 2013-2014 uitgevoerd. De twee voormalige schuren en boxen worden na de oplevering verhuurd aan een stichting voor ondersteuning, dagbesteding, begeleiding en huisvesting aan kinderen en jongeren met een beperking.

In geschil is of de twee voormalige schuren aangemerkt dienen te worden als woning in de zin van tabel I, post 21, onderdeel b, Wet OB 1968 (tekst 2014). In dat geval is op de arbeidscomponent van herstel en renovatie het verlaagde tarief van (destijds) 6% van toepassing.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een woonboerderij, zoals de onderhavige, volgens de omgangstaal voor het deel van het woonhuis (het voorhuis) wordt gebruikt voor particuliere woondoeleinden, en voor het deel van schuur 1 en schuur 2 gebruikt wordt voor andere doeleinden. Beide schuren hebben volgens het Hof niet de status van ‘particuliere woningen’ als bedoeld in de Btw-richtlijn en tabel I, post 21, onderdeel b, Wet OB 1968 verkregen. Er is niet voldaan aan de voorwaarde voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Er is voorts geen reden aan te nemen dat één of beide schuren met het voorhuis één woning hebben gevormd. Dit blijkt niet uit de feiten, nu het voorhuis zelfstandig werd verhuurd.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
21/00133
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7506
NLF-nummer
NLF 2022/1769
Aflevering
15 september 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina