Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op dit moment hebben ruim 53.000 mensen zich gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als mogelijk gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire. Bij ongeveer de helft (circa 25.000) is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn. Zij krijgen in ieder geval € 30.000 (Catshuisregeling) en hun schulden worden aangepakt. Dat staat in de 10e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag die de staatssecretaris van Toeslagen en Douane aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Erkende gedupeerden krijgen, naast de € 30.000, hulp bij het aanpakken van schulden en brede ondersteuning aangeboden.

Het kabinet werkt aan wetgeving voor aanvullende regelingen, waaronder de kindregeling. Deze aanvullende regelingen worden opgenomen in een nieuwe herstelwet. Het streven is om dit wetsvoorstel voor het zomerreces van 2022 naar de Tweede Kamer te sturen. Daarna moeten zowel de Tweede als Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen. Momenteel lopen er uitvoeringstoetsen voor de nieuwe wet.

De verwachting is dat de financiële compensatie voor kinderen vanaf begin 2023 kan starten. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen.

Er is nog het nodige te doen in de hersteloperatie. In deze 10e voortgangsrapportage worden verbetervoorstellen gedaan.

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 april 2022
Rolnummer
2022Z05179/2022D11696
NLF-nummer
NLF 2022/0816
Aflevering
21 april 2022

X