Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

In deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de afbouw van de tijdelijke versoepeling uitstel van betaling in verband met COVID-19. Hierin staat dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ook komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.

Samenhangende maatregelen
 • Verruimde deblokkering g-rekening
  In lijn met de afbouw van de versoepelde uitstelregeling, wordt ook de verruimde deblokkeringsmogelijkheid van de g-rekening afgebouwd.
 • Betalingsverzuimboetes
  Ook de tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Het niet op aangifte afdragen van loonbelasting of btw over het belastingtijdvak december 2020 bijvoorbeeld, wordt dan weer volgens het reguliere beleid beboet.
 • Verstrekken schone verklaring omtrent betalingsgedrag
  Zolang de ondernemer vanaf 1 januari 2021 uitstel van betaling geniet en zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.
 • Energiebelasting (EB) en Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE)
  Tijdelijk is goedgekeurd dat energieleveranciers onder bepaalde voorwaarden geen EB en ODE verschuldigd worden voor leveringen van elektriciteit en aardgas in de maanden april tot en met september. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de energieleverancier op de factuur voor die maanden de EB en ODE niet in rekening brengt aan zijn afnemer, maar uiterlijk in december. Hiermee is een liquiditeitsvoordeel gecreƫerd voor afnemers van elektriciteit en aardgas, dat met het reguliere tijdelijke uitstelbeleid voor de EB en ODE niet bereikt kon worden. Alleen de belastingplichtigen voor de EB en ODE komen namelijk in aanmerking voor het uitstel van betaling. Meestal is dat de energieleverancier. Aangezien het uitstelbeleid per 1 oktober wordt afgebouwd, wordt de goedkeuring voor de EB en ODE niet verlengd.
 • Caribisch Nederland
  Voor Caribisch Nederland wordt het uitstel van het betalen van belasting afgebouwd conform de voorgenomen afbouw van de tijdelijke uitstelregeling in Europees Nederland. Dat betekent dat het tijdelijk uitstel van betalen van belasting wordt verlengd tot en met 31 december 2020, dat vanaf 1 januari 2021 aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen moet worden voldaan en dat vanaf 1 januari 2021 de openstaande uitgestelde belastingschuld via een betalingsregeling in maximaal 24 maanden volledig moet worden betaald.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 augustus 2020
Rolnummer
2020-0000161587
NLF-nummer
NLF 2020/1933
Aflevering
3 september 2020

Naar de bovenkant van de pagina