Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

In deze brief komt de staatssecretaris, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, tegemoet aan een aantal toezeggingen ten aanzien van het monitoren van grenseffecten van accijnzen en btw. Het betreft de volgende toezeggingen:

 • de toezegging om de Tweede Kamer te informeren over mogelijkheden om grenseffecten van accijnzen op tabak en grondstoffen voor zowel de staatskas als ondernemers jaarlijks te monitoren;
 • de toezegging om een brief over de grenseffecten van accijnzen en btw te verzenden;
 • de toezegging om de evaluatie van de tabaksaccijnsverhoging te delen met de Tweede Kamer in 2022.

Daarnaast heeft de staatssecretaris toegezegd om de grenseffecten van de verlaging van brandstofaccijnzen per 1 april 2022 te monitoren en hierover in het najaar van 2022 aan de Tweede Kamer te rapporteren. Hiermee komt hij ook tegemoet aan de toezegging om uit te zoeken wat de (inverdien)effecten zijn van de verlaging van de accijnzen op benzine.

Het eerste deel van deze brief gaat over welke informatie op dit moment al beschikbaar is met betrekking tot het monitoren van prijsverschillen tussen Nederland en buurlanden en hoe grenseffecten rondom wijzigingen in de accijns op tabak en brandstoffen zijn gemonitord. Het tweede deel bevat een voorstel om in de toekomst periodiek te rapporteren over grenseffecten van accijns op tabak en brandstoffen.

Rubriek(en)
Accijnzen
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
10 mei 2022
Rolnummer
2022-0000129262
NLF-nummer
NLF 2022/0993
Aflevering
19 mei 2022

X